Вокален състав

Смесен хор -1960 г. преди откриването на сградата